Hur har bloggen förändrat Internet?

En värld av bloggar!