Hur har bloggen förändrat Internet?

Ja, innan vi dyker in i de många olika typer av populära bloggar som finns där ute på webben, så ska vi titta lite närmare på vad bloggen som format och företeelse faktiskt har haft för effekt och inverkan på våra liv, och hur den egentligen har förändrat Internet och hur vi använder det.

Den allra viktigaste funktionen som bloggen fyller är förstås hur mycket lättare den har gjort det för människor att uttrycka sig och vädra sin åsikter. I länder där det finns yttrandefrihet är detta på många sätt en tillgång, men det för förstås också med sig andra, kanske inte alltid så där väldigt önskvärda effekter. För även om det är en god sak att vem som helst har rätt att uttrycka sig, och även har den praktiska och fysiska möjligheten att göra så, så kan nog de flesta hålla med om att det tillgängliga informationsflödet blir ganska mycket mer svårhanterligt i och med bloggandet.

Det finns så många människor som uttrycker så många olika åsikter där ute, att det faktiskt ofta kan vara svårt att hitta fram i informationshavet, och det händer som de flesta av oss är bekanta med, att det sprids felaktiga uppgifter och inkorrekt fakta väldigt fort. Och när det går så fruktansvärt fort som det kan göra med den rådande kombinationen av bloggar och sociala medier, så kan det ibland vara svårt att begränsa skadan som dessa felaktiga uppgifter kan leda till.

På tiden före Internet fanns förstås bara en bråkdel av det antal tillgängliga publikationer som finns idag, och resultatet av det var att informationen i mycket större grad kontrollerades innan det släpptes lös. Det var professionella journalister som arbetade med informationsspridning, och de hade genomgått utbildningar och lärt sig vara både källkritiska och försiktiga. Och nu kan vem som helst skriva vad som helst helt plötsligt. Det är förstås en helt ny värld vi lever i, som i väldigt stor utsträckning skiljer sig åt från den gamla.

Det finns forfarande professionella journalister, men de tävlar numera med bloggar och sociala medier om att komma ut med informationen först, och därför blir källkritiken och försiktigheten lidande även i konventionella medier. Samtidigt hjälper både bloggar och sociala medier nuförtiden ofta till att skaffa fram information snabbt, så myntet har givetvis två sidor.