Olika typer av bloggar: vloggen

Den sista typen av blogg som vi ska titta på här är den nyaste typen av blogg som finns för tillfället, och den som sticker ut i det avseende att den egentligen inte är en traditionell blogg. Det vi pratar om är förstås den så kallade vloggen – även känd som videobloggen.

Vloggen är egentligen precis samma sak som en blogg, med en enda väsentlig skillnad: istället för att fokusera på skrivet material så sker utbytet mellan upphovsman och följare primärt genom delandet av videoklipp. Dessa klipp laddas oftast upp på youtube, och länkas sedan till via inlägg i själva vloggen.

Och precis på samma sätt som bloggar kan handla om precis vad som helst mellan himmel och jord, så kan förstås också vloggen göra det. Vissa driver högst personliga vloggar där de ventilerar sina politiska åsikter – kanske primärt för sin egen skull – medan andra driver seriösa och organiserade träningsvloggar där fokus ligger på att ge träningstips till följarna. Enklast är egentligen att sammanfatta vloggen som att den kan handla om precis lika många olika ämnen som bloggen, men att den förmedlar sitt budskap via video istället för text.